Lokalizacja

N54° 1’ 0,12’’
E19° 35’ 54,96’’

Miejsca w okolicy

Pochylnia Oleśnica

Pochylnia Oleśnica, położona w km 41.60 - 42.00 Kanału Elbląskiego jest środkową pochylnią kanału. Posiada największą ze wszystkich pochylni różnicę poziomów wody.
 
Podstawowe parametry pracy pochylni wynoszą:
• różnica poziomów - 24.20 m
• długość torów - 479.0 m
• głębokość na stanowisku górnym - 120 cm
• głębokość na stanowisku dolnym - 120 cm
• rzędna wody górnej - 60.02 m npm
• rzędna wody dolnej - 35.82 m npm
• rzędna grzbietu pochylni - 60.70 m npm
• max. długość statku - 27m
• max. szerokość statku (w dnie) - 2.6m
• max szerokość statku (na wys. 1.3m) - 3.35m
 
źródło: RZGW Gdańsk
powrót